Monday 18 October 2021

KPI là gì? triển khai KPI hiệu quả

KPI là gì? Bạn muốn tìm hiểu về bản chất của hệ thống chỉ số KPI? Bạn nghe nhiều về KPI nhưng cũng thấy nhiều doanh nghiệp triển khai thất bại? Nếu bạn thực sự muốn triển khai KPI cho doanh nghiệp? Đây chính là câu trả lời dành cho bạn. Bài viết đươc đúc rút kinh nghiệm từ hàng trăm dự án tư vấn và phần mềm KPI cho các doanh nghiệp của Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

Bài viết này trả lời các câu hỏi:

  • Rốt cuộc thì KPIs là gì?
  • Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc có vai trò gì?
  • Tại sao KPI trở thành công cụ quản lý yêu thích của nhiều doanh nghiệp?
  • Phân loại KPI.
  • Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI?
  • 7 bước thiết kế và triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI?
  • 7 vấn đề cần lưu ý khi triển khai KPIs?
  • Phần mềm KPIs – Tại sao lại cần thiết?
  • Triển khai KPI trên phần mềm

No comments:

Post a Comment